Pokora to marka tworząca wyjątkowe produkty skierowane do osób starszych. W szczególności bliska jest nam aktywizacja seniorów, głównie osób z demencją (m.in. chorobą Alzheimera) oraz komunikacja wspomagająca osób po udarze, które zmagają się z afazją, dyzartrią.

Po wprowadzeniu produktów do komunikacji, okazało się, że pełnią również ważną rolę w komunikacji osób z autyzmem, które mają zaburzenia mowy, a maty komunikacyjne cieszą się dużym zainteresowaniem w szpitalach i innych placówkach medycznych.

Logowanie