KOMUNIKACJA WSPOMAGAJĄCA


Opaski komunikacyjne zostały stworzone z myślą o osobach, które z uwagi na przebyty udar mózgu lub wskutek wypadku utraciły …


Plansza komunikacyjna dla osób z afazją, dyzartrią, które w wyniku udaru mózgu lub wypadku nagle utraciły zdolność mówienia.


Mata samoprzylepna dla osób z afazją, dyzartrią, które w wyniku udaru mózgu lub wypadku nagle utraciły zdolność mówienia.

Etykiety Niezapominajki

Zestaw 44 samoprzylepnych etykiet do oznaczenia drzwi, ścian oraz mebli. Przeznaczone dla osób z zaburzeniami funkcji poznawczych …